test group icon Mikrobiologija

Respiratorni panel prošireni

Printer Isprintaj pretragu

Analiza respiratornih patogena se radi visokoosjetljivom i visokospecifičnom metodom qPCR kojom se umnožavaju i detektiraju sekvence DNA i/ili RNA različitih patogena u jednoj analizi. Iz istog uzorka pacijenta moguće je napraviti 8 virusnih markera: SARS-CoV-2 (detekcija 3 gena), Influenza A, Influenza B, respiratorni sincicijski virus RSV, Rhinovirus, Parainfluenza, Metapneumovirus, Adenovirus.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Bills Cijena pretrage 87,00 €
Calendar Nalaz je gotov unutar 2 radna dana
Bills Cijena pretrage 87,00 €
Calendar Nalaz je gotov unutar 2 radna dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 - 16 h