Za liječnike

Printer Isprintaj

Provjerite koju vrstu uzorka trebamo za pojedinu pretragu (popis po vrstama Vacutainer epruveta) i preuzmite formulare za prenatalne testove probira.

Formulari za testove

Mikrobiološke pretrage

Specijalne transportne podloge za mikrobiološke pretrage koje to zahtijevaju (dijagnostika klamidija, mikoplazmi, trihomonijaze, HPV) pacijenti mogu dobiti na prijemu Poliklinike Breyer.

Našim klijentima/liječnicima s kojima imamo sklopljen ugovor o suradnji sve transportne podloge na zahtjev dostavljamo.

Citološke pretrage 

Specifičnost citološke pretrage urina, iskašljaja i iscjetka iz dojke je što su potrebna 3 uzorka uzeta kroz 3 uzastopna radna dana; za citološku analizu urina potreban je drugi jutarnji urin (ne prvi, kao za mikrobiološku analizu), a posudice za uzimanje uzoraka urina i iskašljaja su identične kao i za mikrobiologiju- mogu se kupiti u ljekarni ili preuzeti kod nas na prijemnom pultu. 

Za liječnike iz suradnih ustanova koji će slati uzorke punktata: sve tekuće uzorke (zglobne izljeve, punktate izljeva, cističnih tvorbi i sl.) šaljite u epruveti s ljubičastim čepom (sa EDTA), po mogućnosti u transportnom hladnjaku, pogotovo u ljetno vrijeme. 

Stakalca s razmazima šaljite obilježene s popratnom uputnicom na kojoj piše prezime i ime pacijenta, što je punktirano i koliko puta, a na brušenom dijelu stakalca također napišite prezime i ime pacijenta, te ako ste punktirali više od jedne tvorbe, naznačite na kojem stakalcu je koji punktat.

U cilju što bolje suradnje, a u zajedničkom interesu što kvalitetnije usluge za naše pacijente, sve ev. upite šaljite na mail: romina.kanic@breyer.hr ili nazovite na tel. 01/3775 092.

Vrste uzoraka krvi za pojedinu pretragu

  • KKS - vakumska epruveta sa ljubičastim čepom
  • HbA1c - vakumska epruveta sa ljubičastim čepom
  • koagulacija - vakumska epruveta sa plavim čepom
  • sedimentacija - vakumska epruveta sa crnim čepom
  • kalij -  vakumska epruveta sa zelenim čepom
  • glukoza - vakumska epruveta sa sivim čepom
  • sve ostale pretrage - vakumska epruveta sa crvenim čepom/žutim čepom