Sprječavanje kontaminacije i kontrola kvalitete - genetika

Printer Isprintaj
Eliminacijska dijeta.jpg

U Poliklinici Breyer je kvaliteta na prvom mjestu već više od 25 godina, a naši sustavi kontrole kvalitete u molekularno-genetičkom laboratoriju svjedoče tome. 

Kontrole za validaciju analiza

„Blank“ - slijepe kontrole, koriste se u svakoj analizi za sprječavanje i detekciju kontaminacije te validaciju reagensa. Uporaba blank kontrola osigurava točnost i pouzdanost rezultata te omogućuje sigurnost u kvalitetu procesa analize.

Pozitivne i negativne kontrole neizbježan su dio svake analize u svrhu validacije laboratorijskog procesa, reagensa i instrumenata. Pozitivne kontrole služe za procijenu validnosti rezultata analize proizvodnjom očekivanih vrijednosti, dok se negativne kontrole koriste za detekciju kontaminacije i lažno pozitivnih rezultata analize.

Interne kontrole se koriste u uzorku svakog pacijenta radi sprječavanja lažno negativnog nalaza. 

Vanjsku kontrolu kvalitete, na slijepim uzorcima, provode nadležne institucije dvaput godišnje. Vanjska kontrola osigurava preciznu validaciju laboratorijskih procesa, osoblja i instrumenata. Performanse laboratorija Poliklinike Breyer, smještaju ga među najbolje laboratorije u Europi.

Kontrola kvalitete u laboratorijuBreyer_Lab_Ilica-13.jpg

Laboratorij poliklinike Breyer akreditiran je prema najvišem svjetskom standardu koji vrijedi za rad u laboratoriju, HRN EN ISO 15189 .

Točke kontrole kvalitete osiguravaju da su laboratorijski procesi provjereni i usklađeni s najvišim standardima, što u konačnici osigurava kvalitetu rezultata i pouzdanost u rad laboratorija. Točke kontrole kvalitete predstavljaju ključan alat kojim se provjerava jesu li svi parametri i standardi zadovoljeni. Da bi se izdao genetički nalaz, uzorak mora zadovoljiti do 70 parametara.

Kontrole radnog okoliša jednom mjesečno uključuju kontrole zraka, radnih površina, pipeta, automatskih ekstraktora te centrifuga u svakoj prostoriji posebno. Značajna pozornost pridaje se čistoći laboratorija kako bi se održavao siguran i odgovoran radni okoliš. 

Edukacija osoblja

Godišnje obnavljanje certifikata obavlja se za sve zaposlenike na genetičkom odjelu. Certifikat potvrđuje osposobljenost rada u posebnim uvjetima: laboratorijske metode uključene u proces sekvenciranja sljedeće generacije, upravljanje strojevima i vođenje dokumentacije. 

U svakom trenutku, u laboratoriju rade dva genetičara koji se međusobno provjeravaju što smanjuje mogućnost ljudske greške na minimum.

Kontrola reagensa i aparata

Svi reagensi i aparati su CE-IVD visoke osjetljivosti i specifičnosti. CE oznaka naznačuje da je IVD uređaj usklađen s europskom direktivnom za in vitro dijagnostičke uređaje i da je uređaj legalno komercijaliziran u Europskoj uniji.

Automatizacija smanjuje kontaminaciju, grešku i varijabilnost laboratorijskih procesa. Cilj automatizacije u laboratoriju je da se poboljšaju procesi analize te da se poveća učinkovitost procesa što istovremeno dovodi do vjerodostojnih rezultata.

Zaštita osobnih podataka pacijenata

Svaki uzorak ima jedinstveni identifikator kojim se uzorak prati od zaprimanja u laboratorij do pohrane. U poliklinici Breyer, privatnost i zaštita informacija o pacijentima (link na https://breyer.hr/info/zastita-osobnih-podataka) važan je aspekt rada. Iz tog razloga, pomoću jedinstvenog identifikatora, podaci pacijenata se obrađuju sigurno i povjerljivo.